Prin navigarea pe site-ul www.iledefrancecheese.com, confirmați, în calitate de utilizator, că sunteți la curent cu condițiile de utilizare prezentate mai jos, precum și cu condițiile specifice referitoare la anumite servicii ale site-ului și că acceptați termenele acestora.

Editorul site-ului www.iledefrancecheese.com este SAVENCIA PRODUITS LAITIERS INTERNATIONAL, societate pe acțiuni simplificată (S.A.S.), cu un capital social de 150.000 EUR, înregistrată la Registrul Comerțului din Versailles cu numărul 325 508 653. TVA intracomunitar: FR05 325 508 653.

Sediul central: 91 rue Joseph Bertrand - 78220 Viroflay - Franța.

Tel.: +33 (0)1 39 24 97 00

Contact: contact.spli@savencia.com

Director de publicație: Jean-Paul Koenig

Găzduirea site-ului:

Acest site este publicat și găzduit de: LINKBYNET, o societate pe acțiuni simplificată (S.A.S.) cu un capital social de 422.732,40 EUR; înregistrată la Registrul Comerțului din Bobigny cu numărul 430 359 927.

Sediul central: 5-9 Rue de l’Industrie - 93200 Saint-Denis - Franța

Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00

Prin navigarea pe site-ul www.iledefrancecheese.com, confirmați, în calitate de utilizator, că sunteți la curent cu condițiile de utilizare prezentate mai jos, precum și cu condițiile specifice referitoare la anumite servicii ale site-ului și că acceptați termenele acestora.

1. DREPTURI DE PROPRIETATE ASUPRA SITE-ULUI ȘI CONȚINUTULUI

Site-ul și întregul său conținut sunt protejate de legile franceze și internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală.

Toate elementele grafice, textuale și informatice ale site-ului (inclusiv, în special, structurile arborescente, formatarea, articolele, prezentările, ilustrațiile, fotografiile și/sau orice alt document), precum și mărcile comerciale și siglele reproduse sunt proprietatea Savencia Produits Laitiers International SAS.

Nu se poate realiza nicio interpretare în favoarea unei licențe de utilizare sau a oricărui drept de utilizare a acestor elemente. Ca atare, reprezentarea, reproducerea, imbricarea, distribuirea și redifuzarea lor, parțial sau integral, sunt interzise (articolul L. 122-4 din Codul de proprietate intelectuală francez). Orice persoană care face acest lucru fără a putea dovedi că deține o autorizație prealabilă și expresă din partea titularului acestor drepturi este pasibilă de sancțiunile aferente infracțiunii de contrafacere (articolele L. 335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală). Savencia Produits Laitiers International SAS va putea profita de drepturile sale, în special de dreptul de proprietate intelectuală, pentru a iniția a intenta acțiuni în justiție, în special de natură penală.

Savencia Produits Laitiers International SAS își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau modifica în orice moment informațiile, produsele, programele sau condițiile de utilizare descrise pe site-ul, fără să fie trasă la răspundere pentru acest fapt. Condițiile și mențiunile aplicabile vor fi cele aflate în vigoare la data conectării dvs. pe site-ul.

Fotografiile folosite pe site-ul sunt protejate prin drepturi de autor. Din motive practice, autorii nu sunt menționați pe fotografie. Pentru mai multe informații despre autorul fotografiilor, puteți contacta Editorul prin intermediul formularului de contact de pe site-ul.

2. LEGĂTURI HIPERTEXT

Utilizatorul care este redirecționat către un site al unui terț printr-o legătură hipertext stabilită în direcția altor site-uri, ia la cunoștință faptul că Savencia Produits Laitiers International SAS nu controlează conținutul, informațiile, produsele și serviciile oferite pe aceste site-uri. În consecință, Savencia Produits Laitiers International SAS nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru orice daune, directe sau indirecte, rezultate din utilizarea site-urilor accesibile prin legături hipertext.

Savencia Produits Laitiers International SAS nu este responsabilă pentru legăturile hipertext care trimit către site-ul.

Orice persoană care dorește să creeze legături hipertext către site-ul trebuie să obțină în prealabil autorizația scrisă a Savencia Produits Laitiers International SAS.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Savencia Produits Laitiers International SAS reamintește utilizatorilor de internet caracteristicile și limitele rețelei de internet. Savencia Produits Laitiers International SAS nu va fi trasă la răspundere pentru nicio daună rezultată din accesarea site-ului sau, dimpotrivă, din imposibilitatea accesării acestuia. Savencia Produits Laitiers International SAS nu va fi trasă la răspundere în niciun caz în situația indisponibilității site-ului, din orice motiv (defecțiune tehnică, congestie în rețea etc.).

Utilizatorul admite în mod expres că utilizează site-ul pe propriul său risc și pe răspunderea sa exclusivă. Savencia Produits Laitiers International SAS nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună, directă sau indirectă, materială sau imaterială, cauzată utilizatorilor, echipamentelor lor informatice sau de telecomunicații, datelor păstrate pe acestea și pentru consecințele care pot decurge din aceasta asupra personalului lor, activității profesionale sau comerciale.

Informațiile de pe site-ul sunt furnizate doar în scop informativ. Informațiile publicate pe acest site sunt actualizate și verificate periodic, dar pot conține în continuare erori. Informațiile trebuie, în orice caz, să fie luate în considerare la momentul publicării lor online și nu la momentul consultării site-ului (aceste date pot fi actualizate între momentul în care le-ați descărcat și momentul în care le-ați citit). În orice caz, Savencia Produits Laitiers International SAS nu poate fi trasă la răspundere pentru aceste informații.

4. ACCES LA ZONELE PROTEJATE PRIN PAROLĂ

Accesul la zonele protejate prin parolă este rezervat numai persoanelor autorizate. Utilizatorul se obligă să nu forțeze accesul la aceste zone și, în special, să nu uzurpe identitatea, codul de acces sau adresa unui altui utilizator. Orice persoană neautorizată care încearcă să acceseze aceste zone poate face obiectul unor acțiuni legale.

5. MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale care apar pe site-ul sunt mărci comerciale înregistrate.

Toate drepturile rezervate copyright©- Savencia Produits Laitiers International SAS

6. UTILIZAREA SITE-ULUI

Savencia Produits Laitiers International SAS oferă site-ul în principal pentru uzul clienților săi și oricărei persoane care dorește să afle informații despre produsele și serviciile sale.

Când vă conectați la site-ul:

vă angajați să respectați prezenta notificare și, în general, legislația aplicabilă,

vă veți abține de la orice colectare, utilizare abuzivă a informațiilor personale la care puteți avea acces și, în general, de la orice act de natură să dăuneze unor părți terțe.

Când completați un formular și furnizați informații, sunteți de acord:

să furnizați informații reale, exacte și actualizate la momentul introducerii și, în special, să nu folosiți nume, titluri sau adrese false sau nume, titluri sau adrese neautorizate;

să păstrați datele de înregistrare actualizate pentru a vă asigura că sunt reale și exacte în orice moment, pentru a nu pune la dispoziție sau a distribui informații, programe sau materiale ilegale, inacceptabile sau dăunătoare (cum ar fi viruși, software de piratare sau de copiere).

să nu difuzați comentarii, opinii sau informații cu caracter defăimător, obscen, violent sau rasist și, în general, care contravin legilor și reglementărilor în vigoare, drepturilor persoanelor și decenței publice.

În cazul încălcării acestor prevederi, Savencia Produits Laitiers International SAS își rezervă dreptul de a vă interzice accesul pe site-ul sau la serviciile oferite, în detrimentul dvs. exclusiv și fără a aduce atingere oricărei acțiuni de răspundere.

7. DOMENIUL DE APLICARE / COMPETENȚA

Aceste termene și condiții se aplică tuturor utilizatorilor, indiferent cine sunt aceștia, fără limitare în timp sau spațiu.

DACĂ SUNTEȚI UN COMERCIANT, SUNTEȚI DE ACORD CA ORICE LITIGIU CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SĂ FIE GUVERNAT EXCLUSIV DE LEGEA FRANCEZĂ ȘI DE INSTANȚELE FRANCEZE COMPETENTE.