Navigând pe www.iledefrancecheese.com, denumit în continuare „Site-ul”, admiteți, în calitate de utilizator, denumit în continuare „dvs.” sau „Utilizatorul de internet”, că ați luat cunoștință de condițiile de utilizare de mai jos, precum și de condițiile specifice referitoare la anumite servicii oferite de Site, și că acceptați prevederile acestora. 

 

1. Informații legale 

Editorul Site-ului este compania Savencia Produits Laitiers International, denumită în continuare „Editorul”, cu un capital social de 150.000 de euro, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Versailles, cu numărul SIRET 325 508 653 00053 și codul NAF/APE 4633Z, având numărul de TVA intracomunitar FR05 325 508 653.
Sediul social este situat la adresa 91, rue Joseph Bertrand, 7822O VIROFLAY, France (Franța).
Tel.: +33 1 39 24 99 69.
E-mail: contact@savencia-fdo.fr
Referent RGPD: Benoît Péron
Director de publicare: Jean-Paul KOENIG, director general Savencia Produits Laitiers International (S.P.L.I.).

 

2. Găzduirea Site-ului

Numele: Linkbynet SAS
Adresa: 5-9 rue de l‘Industrie, 93200 SAINT DENIS, France (Franța) 
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Site: www.linkbynet.com
Contactați: dataprotection@www.linkbynet.com

 

3. Agenția de dezvoltare

Numele: UBISIGN
Adresa: 45 rue d’Aboukir 75002 PARIS, France (Franța)

Titularul dreptului de autor: Savencia Produits Laitiers International (S.P.L.I.)

 

4. Obiectul Site-ului

Site-ul www.iledefrancecheese.com are ca obiect furnizarea de informații despre activitățile societății Savencia Produits Laitiers International, societate care își desfășoară activitatea în domeniul agroalimentar, precum și despre produsele și serviciile pe care le comercializează. 

 

5. Limitarea răspunderii

Editorul le reamintește Utilizatorilor de internet caracteristicile și limitele rețelei internet. Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune care rezultă din accesarea Site-ului sau, dimpotrivă, din imposibilitatea de a-l accesa. Editorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz pentru indisponibilitatea Site-ului, indiferent de motiv (defecțiune tehnică, aglomerarea rețelei etc.).

Utilizatorul de internet este de acord în mod expres să utilizeze Site-ul pe propriul risc și sub responsabilitatea sa exclusivă. Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, materiale sau imateriale, cauzate Utilizatorilor de internet, echipamentelor informatice sau de telecomunicații ale acestora ori datelor stocate pe acestea și pentru consecințele care pot rezulta din acestea asupra activității lor personale, profesionale sau comerciale.

Informațiile de pe Site sunt oferite doar cu titlul informativ. Informațiile difuzate pe Site sunt actualizate și verificate periodic, însă ele pot conține în continuare erori. În orice caz, informațiile trebuie luate în considerare în momentul publicării lor online și nu în momentul consultării Site-ului (este posibil ca aceste date să fi făcut obiectul unor actualizări în intervalul dintre momentul în care le-ați descărcat și cel în care ați luat cunoștință de acestea). Indiferent de situație, Editorul nu poate fi tras la răspundere din cauza acestor informații.

 

6. Drepturile de proprietate intelectuală 

Site-ul și întregul conținut al acestuia (în special mărcile comerciale, logourile, orice element grafic, textual și informatic al Site-ului, cum ar fi, cu precădere, arborescențe, formatări, articole, prezentări, ilustrații, fotografii și/sau orice alt document) sunt protejate de reglementările franceze și internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. 

Toate drepturile rezervate, copyright © - (Din 2016 @ ILEDEFRANCECHEESE)

În nici un caz, navigarea pe Site sau mențiunile care apar pe acesta nu pot fi interpretate ca acordând o licență de utilizare sau un drept de utilizare a acestor elemente.

Din acest motiv, reprezentarea, reproducerea, înlocuirea, difuzarea și redifuzarea lor, parțială sau totală, sunt interzise (articolul L. 122-4 din Codul de proprietate intelectuală francez). Orice persoană care întreprinde aceste acțiuni fără permisiunea expresă prealabilă a titularului acestor drepturi suportă sancțiunile referitoare la infracțiunea de contrafacere (articolele L. 335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală francez). Editorul Site-ului se va putea folosi de drepturile sale, în special de cele de proprietate intelectuală, pentru a deschide acțiuni în special de natură penală. 

Editorul Site-ului își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau modifica în orice moment informațiile, produsele, programele sau condițiile de utilizare descrise pe Site, fără a putea fi tras la răspundere. Condițiile și mențiunile aplicabile vor fi acelea în vigoare la data la care vă conectați la Site.

Toate mărcile menționate, în special ILE DE FRANCE®, sunt mărci înregistrate.

Fotografiile utilizate pe Site sunt protejate de drepturi de autor. Din motive practice, sursele nu sunt menționate pe fotografie. Pentru mai multe informații despre autorul fotografiilor, puteți contacta Editorul prin intermediul formularului de contact care apare pe Site.

Fotografi: Philippe Vaures, Thierry Arensma, Florian Garnier.
Toate fotografiile reprezentând pachebotul Île-de-France sunt proprietatea asociației French Lines.

 

7. Hyperlinkuri

Site-ul poate conține hyperlinkuri către site-uri terțe. Utilizatorul de internet care este redirecționat către un al treilea site printr-un hyperlink orientat spre alte site-uri înțelege că Editorul nu deține controlul asupra conținutului, informațiilor, produselor și serviciilor oferite pe aceste site-uri. În consecință, Editorul nu va putea fi considerat în niciun caz responsabil pentru eventuale daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea acestor site-uri accesibile prin hyperlinkurile respective.
De asemenea, Editorul nu este responsabil pentru hyperlinkurile orientate către Site.
Orice persoană care dorește să implementeze hyperlinkuri orientate către Site va trebui să obțină permisiunea prealabilă scrisă a Editorului.

 

8. Utilizarea Site-ului 

Editorul oferă Site-ul în principal pentru utilizarea de către clienți și de către orice persoană care dorește să cunoască produsele și serviciile sale. 

Când navigați / vă conectați pe Site:
• vă angajați să respectați aceste mențiuni și, în general, legislația aplicabilă;
• vă abțineți de la orice colectare, utilizare deturnată, în special a informațiilor personale la care ați putea avea acces, și, în general, de la orice acțiune care ar putea afecta terțe persoane.

Când completați un formular și furnizați informații, vă luați următoarele angajamente:
• să furnizați informații reale, exacte și actualizate la momentul introducerii lor în sistem și, în special, să nu utilizați nume, calități sau adrese false, sau nume, calități sau adrese fără a avea permisiunea să faceți acest lucru; 
• să mențineți datele de înregistrare actualizate pentru a garanta în permanență caracterul real și exact al acestora;
• să nu puneți la dispoziție și să nu distribuiți informații, programe sau elemente care sunt ilegale, condamnabile sau dăunătoare (cum ar fi viruși sau programe software de piratare sau de copiere);
• să nu difuzați comentarii, opinii sau informații cu caracter defăimător, obscen, violent, rasist și, în general, care încalcă legile și reglementările în vigoare sau drepturile persoanelor și contravin bunelor moravuri.

În cazul încălcării acestor dispoziții, Editorul își rezervă dreptul de a vă interzice să accesați Site-ul sau serviciile oferite, exclusiv din vina dvs. și fără a aduce atingere niciunei acțiuni în răspundere.

 

9. Accesul la zonele protejate prin parolă 

Accesul la zonele protejate prin parolă este rezervat exclusiv persoanelor autorizate. Utilizatorul se angajează să nu forțeze accesul în aceste zone și, în special, să nu își însușească în mod abuziv identitatea, codul de acces sau adresa unui alt utilizator. Orice persoană neautorizată care încearcă să acceseze aceste zone va putea face obiectul unei urmăriri judiciare.

 

10. Domeniul de aplicare/jurisdicția

Prezentele condiții se aplică tuturor Utilizatorilor de internet, indiferent cine sunt aceștia, fără limite temporale sau spațiale. 

Sunteți de acord că orice litigiu care poate decurge din utilizarea Site-ului este exclusiv de competența legislației franceze și a instanțelor competente din PARIS.