1. Cine suntem?

Bine ați venit pe Site-ul nostru www.iledefrancecheese.com!

Această secțiune vă permite să aflați mai multe despre originea și utilizarea informațiilor de navigare prelucrate în timp ce consultați Site-ul nostru și despre drepturile dvs. 

În consecință, această Politică este importantă pentru dvs., care doriți să aveți o experiență pozitivă și bazată pe încredere în legătură cu serviciile noastre, și pentru noi, care dorim să vă răspundem în mod precis și complet la întrebările legate de consultarea Site-ului nostru și să ținem cont de dorințele dvs.

În funcție de serviciile la care vă abonați, este posibil să vi se solicite să furnizați date cu caracter personal, unele obligatorii și altele opționale. 
În fiecare dintre formularele de pe acest Site se precizează dacă datele sunt obligatorii sau opționale. Informațiile colectate fac obiectul unei prelucrări informatice pentru nevoile și în scopurile indicate în formulare. 

Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către Savencia Produits Laitiers International, de către Grupul din care face parte și de către partenerii săi.

 

1.1 Operatorul
Următoarele informații vă sunt comunicate astfel încât să puteți lua cunoștință de angajamentele referitoare la protecția datelor cu caracter personal aparținând www.iledefrancecheese.com, Site editat de societatea Savencia Produits Laitiers International, al cărei sediu social se află la adresa 91, rue Joseph Bertrand, 78223 VIROFLAY, France (Franța),
care acționează în calitate de operator pentru prelucrările de date cu caracter personal menționate în prezentul document, în continuare „Operatorul” sau „noi/nouă/ne/ni”.
 

1.2 Responsabilul nostru pentru politica cu privire la informatică și libertăți
Operatorul a desemnat o persoană responsabilă cu politica cu privire la informatică și libertăți, pe care o puteți contacta 
• prin e-mail, la următoarea adresă: contact@savencia-fro.fr 
sau 
• prin poștă, la următoarea adresă: Savencia Produits Laitiers International, 91 Rue Joseph Bertrand, 78220 Viroflay.

Delegatul responsabil cu protecția datelor poate fi contactat la următoarea adresă: dpo@savencia.com

 

2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date:
nume, adresă e-mail 

 

3. Scopurile și bazele legale ale prelucrărilor de date

3.1 Scopurile prelucrării de date
Prelucrările de date pe care le implementăm au următoarele scopuri:

• compilarea de statistici și volume de frecventare și utilizare a diferitelor elemente componente ale Site-ului nostru (secțiuni și conținut vizitat, rute), permițându-ne să îmbunătățim interesul și ergonomia serviciilor noastre;

• adaptarea prezentării Site-ului nostru în funcție de preferințele de afișare ale terminalului dvs. (limba utilizată, rezoluția afișajului, sistemul de operare utilizat etc.) în timpul vizitelor dvs. pe Site, în funcție de hardware-ul și software-ul de vizualizare sau de citire de care dispune terminalul dvs.;

• salvarea anumitor informații referitoare la un formular pe care l-ați completat pe Site-ul nostru (formular de contact);

• implementarea unor măsuri de securitate.

 

3.2 Baza legală a prelucrărilor de date
Implementăm prelucrări de date numai dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
• am obținut consimțământul dvs. cu privire la operațiunile de prelucrare;

• existența interesului nostru legitim, sau al unui terț, justifică implementarea de către noi a prelucrării datelor cu caracter personal vizate;

• executarea unui contract care ne leagă de dvs. necesită implementarea de către noi a prelucrării datelor cu caracter personal vizate;

• avem obligații legale și de reglementare care necesită implementarea prelucrării datelor cu caracter personal vizate.

 

3.3. Interesele legitime urmărite
Interesele legitime urmărite de Operator pot include în special permisiunea de a-și continua activitatea, îmbunătățirea experienței consumatorilor, fidelizarea consumatorilor, înțelegerea așteptărilor consumatorilor etc.

 

4. Destinatarii datelor dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm, precum și cele colectate ulterior, ne sunt destinate nouă, în calitate de Operator.

Ne asigurăm că numai persoanele autorizate pot accesa aceste date. Subcontractanții/furnizorii noștri de servicii pot fi destinatarii acestor date pentru a presta serviciile care le sunt încredințate de către noi.

Datele dvs. cu caracter personal pot face obiectul unei reconcilieri, al unei al unei puneri în comun sau al unui partaj între toate entitățile-mamă, entitățile-soră și entitățile afiliate ale Operatorului.

Acestea vor putea fi comunicate acestor entități în scopurile vizate de prezenta notificare informativă. Aceste operațiuni sunt efectuate pe baza unor instrumente conforme cu reglementările aplicabile și care pot asigura protecția și respectarea drepturilor dvs.

 

5. Transferurile datelor dvs.

În cadrul serviciilor oferite, transferăm datele dvs. cu caracter personal către destinatari aflați în următoarele țări: 
Franța, Africa de Sud, Argentina, Australia, Brazilia, Cambodgia, Canada, Chile;
Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Liban, Mexic, Noua Zeelandă;
Serbia, Taiwan, Ucraina.

Fiecare dintre aceste transferuri este susținut de instrumente juridice conforme cadrului juridic aplicabil. 
Unele dintre țările enumerate beneficiază de o decizie de adecvare, ceea ce înseamnă că oferă datelor dvs. cu caracter personal un grad de protecție echivalent cu cel aflat în vigoare pe teritoriul Uniunii Europene. 

Datele transferate către furnizorii noștri de servicii aflați în SUA dețin un certificat Privacy Shield EU-US (Scutul de Confidențialitate UE-SUA), asigurându-li-se astfel un nivel suficient de protecție.
Operatorul stabilește așa-numite binding corporate rules (BCR)/reguli corporative interne cu diferitele filiale situate în țări din afara Uniunii Europene și al căror Stat nu beneficiază de o decizie de adecvare. 
Transferurile către celelalte țări sunt susținute de măsurile de garanție adecvate. De fapt, au fost stabilite reguli corporative interne (BCR) pentru toate transferurile de date vizate de prezentul paragraf. 

 

6. Perioadele pentru care păstrăm datele dvs.

Perioadele de păstrare pe care le aplicăm datelor dvs. cu caracter personal sunt proporționale cu scopurile pentru care acestea au fost colectate. Prin urmare, organizăm politica noastră de păstrare a datelor după cum urmează:

 
Scopul prelucrării

Perioada de păstrare

Client potențial

3 ani* de la ultimul contact sosit din partea dvs. sau, dacă este cazul, de la sfârșitul relației comerciale, la care se adaugă durata prevederilor legale  
Client în cadrul contractelor încheiate, datele sunt păstrate pe toată durata relației comerciale, la care se adaugă durata prevederilor legale.
Module cookie 13 luni* din momentul instalării acestora pe dispozitivul dvs.
Contract cu o sumă mai mare de 120 €, în scopuri contabile
Observație: și contractele sub 120 € pot fi păstrate 10 ani în scopuri de armonizare. Această durată se aplică numai facturilor, nu și conturilor de clienți
10 ani** (durată legală nemodificabilă) de la încheierea contractului
În cazul exercitării drepturilor de acces, rectificare, ștergere și limitare, datele referitoare la documentele de identitate și informațiile care permit luarea în considerare a acestor drepturi  1 an** de la primirea cererii
În cazul exercitării dreptului de opoziție, datele referitoare la documentele de identitate și informațiile care permit luarea în considerare a dreptului de opoziție. 6 ani** de la primirea cererii
** observație: Această perioadă se aplică și opoziției față de marketing, durata legală fiind nemodificabilă.

 

7. Drepturile care vă sunt recunoscute

7.1 Modalități în care vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile 
• prin e-mail, la următoarele adrese: contact@savencia-fdo.fr, dpo@savencia.com
sau 
• prin poștă, la următoarea adresă: Savencia Produits Laitiers International, 91 Rue Joseph Bertrand, 78220 Viroflay.

Pentru a face acest lucru, trebuie să indicați în mod clar numele și prenumele dvs. și adresa la care doriți să vă fie trimis răspunsul.

În principiu, vă puteți exercita toate drepturile fără costuri. Cu toate acestea, în ceea ce privește dreptul de acces, vi se poate solicita să plătiți unele cheltuieli rezonabile care decurg din costurile administrative aferente copierii datelor solicitate de dvs.

În ceea ce privește dreptul la informare, Operatorul nu va fi obligat să îi dea curs atunci când dispuneți deja de informațiile care solicitați să vă fie comunicate. 

Operatorul vă va informa dacă nu poate da curs solicitărilor dvs.

Aceste drepturi nu sunt absolute și sunt supuse unor condiții diferite în virtutea:
• legii locale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal sau a vieții private;

• legilor și regulamentelor aplicabile în cazul dvs.

Operatorul dorește să vă informeze că neinformarea sau modificarea datelor dvs. poate avea consecințe în procesarea anumitor solicitări în cadrul executării relațiilor contractuale și că solicitarea dvs. privind exercitarea drepturilor dvs. va fi păstrată în scopuri de monitorizare timp de 6 ani pentru exercitarea dreptului de opoziție și 1 an pentru exercitarea celorlalte drepturi.

Toate drepturile de care beneficiați sunt detaliate mai jos.

 

7.2 Dreptul la informare
Admiteți că prezenta notificare informativă vă oferă detalii în legătură cu scopurile, cadrul legal, interesele, destinatarii sau categoriile de destinatari cu care datele dvs. cu caracter personal sunt partajate, dar și cu posibilitatea unui transfer de date către o țară terță sau către o organizație internațională.

Pe lângă aceste informații și pentru a vă garanta o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dvs., declarați că ați primit informații suplimentare cu privire la:
• perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal;

• existența drepturilor recunoscute în beneficiul dvs. și a modalităților de exercitare a acestora.

Dacă decidem să prelucrăm date în alte scopuri decât cele menționate, toate informațiile referitoare la aceste scopuri noi vă vor fi comunicate.

 

7.3 Dreptul de acces și rectificare a datelor dvs.
Prin exercitarea acestui drept, aveți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, atunci când sunt, aveți acces la datele dvs., precum și la informații despre:
• scopurile prelucrării;

• categoriile de date cu caracter personal vizate;

• destinatarii sau categoriile de destinatari, în special destinatarii care sunt stabiliți în țări terțe;

• atunci când este posibil, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal prevăzută sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;

• existența dreptului de a-i solicita Operatorului rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, a dreptului de a solicita o limitare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și a dreptului de a vă opune acestei prelucrări;

• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de control;

• informații referitoare la sursa datelor atunci când acestea nu sunt colectate direct de la persoanele vizate;
existența unei luări de decizie automatizate, inclusiv de profilare, și, în acest din urmă caz, informații utile despre logica aflată la baza acesteia, precum și importanța și consecințele prevăzute ale acestei prelucrări pentru persoanele vizate.

Ne puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie, după caz, rectificate sau completate dacă sunt inexacte, incomplete, greșite sau învechite.

 

7.4 Dreptul de ștergere a datelor
Ne puteți solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate într-un alt mod;

• vă retrageți consimțământul acordat în prealabil;

• vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv legal pentru o astfel de prelucrare;

• prelucrarea datelor cu caracter personal nu respectă prevederile legislației și reglementărilor aplicabile;

• datele dvs. cu caracter personal au fost colectate când erați minor.

Cu toate acestea, exercitarea acestui drept nu va fi posibilă atunci când păstrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în virtutea legislației sau a reglementărilor și în special, de exemplu, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

 

7.5 Dreptul la limitarea prelucrării datelor
Puteți solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazurile prevăzute de legislație și reglementări.

 

7.6 Dreptul de opoziție față de prelucrările de date (dezabonare)
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Operatorului.
În cazul comunicării directe, acest drept poate fi exercitat prin orice fel de mijloace, inclusiv dând clic pe linkurile de dezabonare din partea de jos a comunicărilor trimise. 

 

7.7 Dreptul la portabilitatea datelor dvs.
Aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal.
Datele pentru care poate fi exercitat acest drept sunt:
numai datele dvs. cu caracter personal, care exclud datele cu caracter personal anonimizate sau datele care nu vă vizează;
datele cu caracter personal declarative, precum și datele cu caracter personal de funcționare;
date cu caracter personal care nu afectează drepturile și libertățile terților, cum ar fi cele protejate de secretul de afaceri.

Acest drept se limitează la prelucrările care au la bază consimțământul sau un contract, dar și la datele cu caracter personal pe care le-ați generat personal.

Acest drept nu include datele derivate sau deduse, care sunt date cu caracter personal create de Operator.

 

7.8 Dreptul de retragere a consimțământului
Atunci când prelucrările de date pe care le implementăm au la bază consimțământul dvs., vi-l puteți retrage în orice moment. În acel moment, încetăm să vă prelucrăm datele cu caracter personal fără ca operațiunile anterioare pentru care v-ați dat consimțământul să fie readuse în discuție.

 

7.9 Dreptul de introducere a unei căi de atac
Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de control competentă, fără a aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare.

 

7.10 Dreptul de stabilire a unor directive post-mortem 
Aveți posibilitatea să definiți directive referitoare la păstrarea, ștergerea și comunicarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs., prin intermediul unui terț de încredere, certificat și responsabil cu executarea voinței decedatului, în conformitate cu cerințele cadrului juridic aplicabil.